Cégünk éjjel-nappali halottszállítási ügyeleti központot üzemeltet annak érdekében, hogy Ön késlekedés nélkül tudjon intézkedni amennyiben családjában haláleset következik be.

Lakáson vagy szociális intézményben történt elhalálozás esetén értesíteni kell a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A helyszínre érkező orvos végzi el az elsődleges halottvizsgálatot. A halottvizsgálat elvégzése után, ha egyértelműen megállapítható, hogy mi a halál oka, úgy az elhunytat temetőbe vagy halottasházba lehet szállítani. Amennyiben a halálozás oka nem állapítható meg a helyszínen, úgy az orvos elrendeli az elhunyt kórboncolásra történő beszállítását az illetékes egészségügyi intézménybe.

Az elhunyt személy kórházon kívül történt elhalálozása esetén a 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 14. §.-a szerint kell eljárni, ami az alábbiakról rendelkezik: 

(7) A kórházon kívül elhunyt személy holttestének temetőbe, temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításához – ha erre vonatkozóan az eltemettető az elhunyt elszállításáig nyilatkozott – az általa megnevezett temetkezési szolgáltatót kell igénybe venni.

A fenti jogszabály alapján Ön, mint az eltemettető rendelkezhet arról, melyik temetkezési szolgáltatót veszi igénybe az elhunyt elszállítását illetően. Fontos körülmény, hogy a szállítási és hűtési díjak szabadáras költségek, így nem mindegy melyik temetkezési szolgáltató végzi el a halottszállítási folyamatot. Ezért is javasoljuk, hogy mielőbb hívja ügyeleti telefonszámunkat és jelezze munkatársainknak a halálesetet, akár még azelőtt, hogy az orvos a helyszínre nem ér. A jelenlévő orvosnak is jelezze, hogy Ön már értesítette a halottszállítókat.

(2) A kórházon kívül elhunyt személy esetében, ha a halál oka a halál bekövetkezését követő 16 órán belül nem állapítható meg, a holttestet további intézkedésig a legközelebbi boncolóhelyiség-csoportot fenntartó temetőbe vagy kórházi patológiai osztályra kell szállítani.

A fenti jogszabály értelmében, amennyiben az orvos nem tudja megállapítani a bekövetkezett halál okát, úgy köteles kezdeményezni az elhunyt kórbonctani vizsgálatát. Ilyen esetben az orvos feladatköre az elhunyt boncolásra történő elszállításának megszervezése, de Ön is kérheti, hogy melyik temetkezési vállalkozást hívja az orvos.

(4) A holttest kórbonctani vizsgálatra történő szállításának költségét a kórbonctani vizsgálatra illetékes kórház viseli.

A jogszabály kimondja, hogy ha az orvos kezdeményezi az elhunyt kórbonctani vizsgálatát, úgy az elszállításáról neki kell gondoskodni, illetve ennek a költsége a vizsgálatot végző kórházat terheli.

Cégünk vállalja az elhunyt lakásról, vagy szociális intézetből történő elszállítását és a holttest a hamvasztásig, vagy a temetésig történő szakszerű tárolásának és hűtését.

ELÉRHETŐSÉGEINK

ÉRD

2030 Érd,
Alsó utca 19.
+36 (23) 366-753

BUDAÖRS

2040 Budaörs,
Templom tér 11.
+36 (23) 414-941

TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 21.
+36 (20) 423-7386

TÁRNOK

2461 Tárnok,
Fő utca 43.
+36 (23) 387-543